Gaelscoil an Teaghlaigh Naofa

Fáilte ón bPríomhoide

Mar Phríomhoide Ghaelscoil an Teaghlaigh Naofa is mian liom céad míle fáilte a chur romhaibh chuig ár suíomh idirlíon scoile nua.

Tá súil againn go dtabharfaidh an suíomh seo deis do pháistí, tuismitheoirí, caomhnóirí agus do chuairteoirí eile seal a chaitheamh linn ag foghlaim faoin scoil iontach atá againn anseo ar imeall chathair Chorcaí. Sa suíomh seo, geobhfar blaise den taithí a bhíonn ag ár ndaltaí agus don iliomad deis a bhíonn acu le linn a dtréimhse anseo linn sa scoil mar dhaltaí, mar scoláirí agus mar bhaill de phobal scoile Ghaelscoil an Teaghlaigh Naofa.

Fáiltíofar roimh gach páiste isteach i dteaghlach na scoile agus tugtar tacaíocht den scoth do gach leanbh d’fhonn barr a gcumais a bhaint amach go hacadúil, go pearsanta agus go sóisialta i dtimpeallacht sona, sabháilte, taitneamhach.

Mol an Óige agus Tiocfaidh Sí! 

Timpeallacht
Sona

Foghlaim ghníomhach i dtimpeallacht sona.

Foghlaim
Ghníomhach

Tacaíocht dos na páistí a ndícheall a dhéanamh agus taitneamh a bhaint as an bhfoghlaim.

Curaclam
Leathan, Chothrom

Múineadh spreagúil
le béim
ar an bpáiste iomlán.

Foghlaim
Dhigiteach

Teicneolaíochtaí digiteacha comhtháithe sa teagasc & sa bhfoghlaim.

Tuismitheoirí & An Pobal

Tuimitheoirí mar pháirtnéirí i saol na scoile. Scoil lárnach sa phobal & an pobal i saol na scoile.