Gaelscoil an Teaghlaigh Naofa
Clár na Scoileanna Gníomhacha

Is Scoil Ghníomhach í Gaelscoil an Teaghlach Naofa atá ar thóir an brat scoile gníomhaí. ‘Tugann próiseas Bratach Scoile Gníomhaí aitheantas do scoileanna a dhéanann iarracht pobal scoile a chruthú atá oilte go fisiciúil agus a bhíonn gníomhach go fisiciúil.

Is próiseas iomlán scoile atá i gceist agus mar sin glacann gach rang agus dalta páirt ann. Tá sé mar aidhm againn sa scoil leibhéal aclaíochta gach páiste a fheabhsú agus brat Scoile Gníomhaí a ghnóthú a luaithe agus is féidir.

Níos mó scoileanna, níos gníomhaí, níos minice.

Seachtain Ghníomhach

Céiliúraimid Seachtain Gníomhach gach bliain i mí an Meithimh. Cuid dos na gníomhaíochtaí spraoíúla a bhí againn ná: Dúshlán Reatha, Dúshlán Scipeála, Rince, Cosmic Yoga, Cluichí Nua sa Bhaile, PE with Joe, Siúlóid Cailce, Dúshlán na Stocaí, Sábháilteacht Uisce, Cluichí an Chiseáin Níocháin, Bac-Chúrsa, Cluichí Lá Spóirt.

 

KM an Lae

Glacann ranganna na scoile páirt i ndushlán rith/siúl KM an Lae i bPáirc Bhaile Fhéitheáin, áit a ritheann siad ar a laghadh 1 KM gach lá scoile. Maith sibh, leanaigí oraibh!

 

Sosanna Gníomhacha

Tá gach rang ag glacadh páirt i bhfeachtas náisiúnta sosanna gníomhacha ón 8ú Samhain – 9ú Nollaig 2021. Glacaimid sos ón obair scoile agus bímid gníomhach go fisiciúil lasmuigh nó lastigh ar feadh ar tamaill, 5 nóiméad ar a laghad. Baineann na leanaí an-sásamh go deo as! Féach thíos roinnt gníomhaíochtaí a bhíonn ar siúl againn. Líonann na leanaí postaer leis na gníomhachtaí go léir atá á dhéanamh acu.

 

Sosanna Lasmuigh :

Rith, Rith Timpeall na hÉireann, Míle an Lae, Scipeáil, Cluichí sa Chlós Súgartha, Ceol sa Chlós, Siúlbhealach

Sosanna Laistigh :

Cleachtaí 10@10, Go Noodle, Ióga Cathaoireach, Ióga Cosmach, Bí Gníomhach sa Seomra Ranga, Sosanna Gnóthacha, Sosanna Gníomhacha

Rith Spraoí

Bíonn Rith Spraoi againn i mí na Nollag ina gcríochnaigh daltaí gach rang na scoile dúshlán reatha. Rith spraoí urraithe a bhíonn i gceist agus bailiódh €325 ar son carthanacht Cork Simon anuiridh. Maith sibh!