Gaelscoil an Teaghlaigh Naofa
Club na nÓg

Is club iar-scoile é seo dos na naíonáin le deirfiúr nó deartháir acu i Ranganna 1- 6. Bíonn an club ar fáil ar chostas, ó 1.30i.n go 2.30i.n, Luan – Aoine dóibh siúd a chuireann áit in áirithe roimh ré trí glaoch a chur ar an oifig.