Gaelscoil an Teaghlaigh Naofa
Coiste na dTuismitheoirí – ‘Le Chéile’

Tá ról lárnach ag coiste na dtuismitheoirí ‘Le Chéile’ i nGaelscoil an Teaghlaigh Naofa. Oibríonn an coiste ar son gach uile páiste sa scoil.  Chomh maith le h-airgead a bhailiú don scoil, eagraíonn an coiste imechtaí dos na leanaí agus do thuismitheoirí na scoile. Moltar do thuismitheoirí teacht go dtí na criunnithe i rith na bliana.

 

Le Chéile, our Parents Committee endeavour to meet on the first Wednesday of every month at 7pm. Your support and new members are always welcome. If you have an idea or suggestion for Le Chéile, we would be delighted to hear from you.

gstnlecheile@gmail.com