Gaelscoil an Teaghlaigh Naofa
Ficheall
Baineann páistí na scoile an-taitneamh as an gcluiche ficheall agus glacann páirt i gcomórtaisí fichille le scoileanna eile go rialta.