Gaelscoil an Teaghlaigh Naofa
Foireann na Scoile
Príomhoide:
Leas Príomhoide:
Múinteoir Caidreamh Baile Scoile:
Múinteoirí Tacaíocht Foghlama:
Rang 6:
Rang 5:
Rang 4:
Rang 3:
Rang 2:
Rang 1:
Naíonáin Shinsearacha:
Naíonáin Shóisearacha:
Rang Buí
Cuntóirí Riachtanais Speisialta:
Rúnaí Scoile:
Feighlí Scoile:
Máire Ní Nuanáin
Niamh Ní Bhriain
Niamh Ní Chinnéide
Aimee Jacques, Louise Ní Cheallacháin, Emma Ní Mhurchú
Aoife Ní Chnoic, Anthony Ó Conaill
Laura Ní Chaomhánaigh
Niamh Ní Bhriain
Seán Ó Duinnín
Grace Ní Dhrisceoil
Orla Ní Mhuirí
Síle Ní Dhonaile/Niamh Nic Phartalán
Elaine Uí Dhuineacha/Sadhbh Uí Fhloinn
Eimear Ní Icí
Blathnaid Uí Thóibín, Geraldine Kearney, Eibhlín Uí Chearbhaill, Michele Uí Shúilleabháin, Ciara Uí Chonchubhair
Mary Flynn
Michael Kelly