Gaelscoil an Teaghlaigh Naofa
Foireann na Scoile
Príomhoide:
Máire Ní Nuanáin
Leas Príomhoide:
Elaine Uí Dhuineacha
Múinteoir Caidreamh Baile Scoile:
Niamh Ní Chinnéide
Múinteoirí Tacaíocht Foghlama:
Aimee Jacques, Louise Ní Cheallacháin, Claire Ní Chreimín
Rang 6:
Aoife Ní Chnoic
Rang 5:
Anthony Ó Conaill, Orla Ní Mhuirí
Rang 4:
Seán Ó Duinnín
Rang 3:
Emma Ní Mhurchú
Rang 2:
Laura Ní Chaomhánaigh
Rang 1:
Elaine Uí Dhuineacha
Naíonáin Shinsearacha:
Síle Ní Dhonaile
Naíonáin Shóisearacha:
Eimear Ní Icí
Rang Buí
Niamh Nic Phartalán
Cuntóirí Riachtanais Speisialta:
Blathnaid Uí Thóibín, Geraldine Kearney, Fiona McAllen, Eibhlín Uí Chearbhaill, Michele Uí Shúilleabháin, Ciara Uí Chonchubhair
Rúnaí Scoile:
Mary Flynn
Feighlí Scoile:
Michael Kelly