Gaelscoil an Teaghlaigh Naofa
Foireann na Scoile
Príomhoide:
Leas Príomhoide:
Múinteoir Caidreamh Baile Scoile:
Múinteoirí Tacaíocht Foghlama:
Rang 6:
Rang 5:
Rang 4:
Rang 3:
Rang 2:
Rang 1:
Naíonáin Shinsearacha:
Naíonáin Shóisearacha:
Rang Buí
Cuntóirí Riachtanais Speisialta:
Rúnaí Scoile:
Feighlí Scoile:
Máire Ní Nuanáin
Elaine Uí Dhuineacha
Niamh Ní Chinnéide
Aimee Jacques, Louise Ní Cheallacháin, Claire Ní Chreimín
Aoife Ní Chnoic
Anthony Ó Conaill, Orla Ní Mhuirí
Seán Ó Duinnín
Emma Ní Mhurchú
Laura Ní Chaomhánaigh
Elaine Uí Dhuineacha
Síle Ní Dhonaile
Eimear Ní Icí
Niamh Nic Phartalán
Blathnaid Uí Thóibín, Geraldine Kearney, Fiona McAllen, Eibhlín Uí Chearbhaill, Michele Uí Shúilleabháin, Ciara Uí Chonchubhair
Mary Flynn
Michael Kelly