Gaelscoil an Teaghlaigh Naofa
Naíonra an Teaghlaigh Naofa

Is réamhscoil lán-gaelach í Naíonra An Teaghlaigh Naofa, a bunaíodh i 1989 agus atá lonnaithe i láthair Gaelscoil An Teaghlaigh Naofa.  Cuirimid oideachas réamhscoile ar fáil do pháistí ó 2 bhl. & 8 mhí trí mheán na Gaeilge, i dtimpeallacht chothúíl, spreagúil i leith forbairt iomlán  an pháiste.

Cuireann tromlach na bpáistí ón Naíonra tús lena mbunscolaíocht i nGaelscoil an Teaghlaigh Naofa gach bhliain agus is trasdul an-compórdach é, toisc a dtaithí i timpeallacht na scoile. Bíonn dhá sheisiúin laethúil againn ó Mheán Fomhair – Meitheamh: 8:45-11:45 ar maidin & 12pm-3pm tráthnóna.

Fáilte romhat glaoch a chur ar Eimear, 086 8462565/ 021 4322789, nó ríomhphost a sheoladh chuig: coistenaionra@gmail.com

Is réamhscoil lán-gaelach í Naíonra An Teaghlaigh Naofa, a bunaíodh i 1989 agus atá lonnaithe i láthair Gaelscoil An Teaghlaigh Naofa.  Cuirimid oideachas réamhscoile ar fáil do pháistí ó 2 bhl. & 8 mhí trí mheán na Gaeilge, i dtimpeallacht chothúíl, spreagúil i leith forbairt iomlán  an pháiste.

Cuireann tromlach na bpáistí ón Naíonra tús lena mbunscolaíocht i nGaelscoil an Teaghlaigh Naofa gach bhliain agus is trasdul an-compórdach é, toisc a dtaithí i timpeallacht na scoile. Bíonn dhá sheisiúin laethúil againn ó Mheán Fomhair – Meitheamh: 8:45-11:45 ar maidin & 12pm-3pm tráthnóna.

Fáilte romhat glaoch a chur ar Eimear, 086 8462565/ 021 4322789, nó ríomhphost a sheoladh chuig: coistenaionra@gmail.com