Gaelscoil an Teaghlaigh Naofa
Gairdín na Scoile

Is aoibheann an áit í ar ár ngairdín scoile. Is tionscanamh leanúnach é le daltaí, tuismitheoirí, caomhnóirí agus pobal uile na scoile ag obair i lámh a chéile faoi stiúir Múinteoir Síle.